en-uzun-omurlu-bocekBöcekler

En uzun ömürlü böcek

  • En uzun yaşayan böcek, kraliçe termittir. Bu böceklerin 50 yıl yaşadıkları bilinmektedir. Bunun yanında bazı bilim insanları, onların 100 yıl kadar yaşayabileceklerine inanmaktadır.
  • Termit böcekleri birçok bölgede görülebilen canlılardır. Bu böceklerin uzun yıllar yaşaması sayılarının oldukça artarak üremelerine de neden olmaktadır.
  • Selüloz yiyerek beslendiklerinden ağaç, tahta, odun ve bitki üzerlerinde görülürler.
Devamını Oku
boceklerin-vucut-yapisiBöcekler

Böceklerin Vücut Yapısı

boceklerin-vucut-yapisi
boceklerin-vucut-yapisi

Vücut Örtüsü 

Vücut örtüsü, embriyolojik olarak iki tabakaya ayrılır. Üstte ektoderm kökenli epidermis ve kaide zarı, altta ise peritondan meydana gelmiş bağ dokusu. Vücut örtüsü böceklerin erginlerinde çoğunlukla dıştan içe doğru kutikula, epidermis ve kaide zarından oluşur.

Epidermis
Epidermis üstte kutikulayı, altta ise kaide zarını salgılar. Epidermis kutikulanın altında bulunduğundan dolayı çoğunlukla “hypodermis” olarak adlandırılır. Bu tabaka içerisinde yapısal ve işlevsel olarak farklılaşmış bir takım hücreler bulunur. Bunlar örtü hücreleri, salgı hücreleri (kutikula oluşturan bezler, mum bezleri, yağ bezleri, zehir bezleri, yakıcı bezler, koku bezleri, ipek bezleri, feromon bezleri), kıl hücreleri, duyu hücreleri vs.
a) Örtü hücreleri: Epidermis tabakasının büyük bir kısmını oluşturan yassı ya da küp şeklindeki hücrelerdir. Esas görevleri örtü tabakası olmasıdır.

b) Salgı hücreleri: Örtü hücrelerinden daha azdır. Çoğunlukla örtü hücrelerinin arasında bulunurlar ve kutikula tabakasına doğru çıkıntı yaparak bir kanalla dış ortama açılırlar. İçlerindeki salgı granülleri ve salgı kofulları çok iyi görülür. Bunlara kutikula oluşturan bezler, mum bezleri, yağ bezleri, zehir bezleri, yakıcı bezler, koku bezleri, ipek bezleri, feromon bezleri v.s. Bunlardan feromon bezleri, eşeyler arasında iletişimi sağlamak, sosyal yaşayan böceklerde yuvanın düzenini korumak ve işçilerde eşey
organının oluşumunu sağlamak için feromon adı verilen salgıları yapar. Mum bezleri: Bu bezler Homoptera, Hemiptera, bazı Coleoptera ve Hymenoptera türlerinde görülür. Böcek vücudu içersinde çeşitli yerlere dağılmış olan bezler vücut dışına salgıladıkları maddelerle vücut üzerinde mum tabakası veya toza benzer bir tabaka meydana getirir. Apis mellifera’da (bal arısı) abdomen segmentelerinin ventralinden ufak levhacıklar halinde mum maddesi salgılarlar.

c)Kafa içi salgı bezi: Böceklerin kafalarının içersine yerleşmiş ve ağız parçaları ile ilişkili mandibula salgı bezi, maxilla salgı bezi ve labium salgı bezi olmak üzere 3 çift salgı bezi bulunur. Mandibula salgı bezleri lepidoptera larvalarında ipek bezi haline dönüşmüştür. Maxilla salgı bezlerine nadiren rastlanır. Labium bezleri ise thorax içersine yerleşmiş olup tükrük bezi olarak
tanınmaktadır. Bu bezler ortak bir kanal ile çoğunluk hypopharynx’in kaidesinden ağız içersine salgılarını akıtırlar bulunur. Lepidoptera larvalarında ipek bezine dönüşmüştür. Salgı havaya çıkınca sertleşerek iplik halini alır ve tırtıl bununla pupa dönemini içinde geçireceği kozayı örer.
d)İpek bezleri: Lepidopteralarda madibula ve labium salgı bezleri ipek bezi haline dönüşmüşse de diğer bazı böceklerde ipek veya iplik maddesi ba şka bezler tarafından salgılanır. Bazı Coleoptera ve Neuroptera larvalarında ipek, malpigi borucukları tarafından meydana getirilir. Diğer bazı böceklerde ise deri salgı bezleri ve dişi cinsiyet organı ek bezleri tarafından ipek salgılanır.
Pis Koku Bezleri: Bazı böceklerde birçok deri salgı bezleri pis kokulu salgılar. Bu genellikle böcekler için bir korunma durumudur. Hemipterlerde piskoku bezi 3. çift bacakların dibinden dışarı açılır. Coleopter’lerde anüs civarında bazı Lepidopter’lerde 6-7 abdomen segmentinin dorsalinde bulunur.

Böcek ilaçlama için bilgi almak ve fiyatları öğrenmek istiyorsanız lütfen tıklayınız

Devamını Oku
bal-arilariArılar

Bal Arıları

Bal arıları, diğer arı türlerine göre daha hızlı hareket etmekte olan bir arı türüdür. Yaklaşık 2.50 cm boyutundadırlar. Genellikle koloni halinde yaşarlar ve çoğunluğu işçi arılar oluşturmaktadır. Bal arıları genellikle kıllı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği diğer arı türlerinden ayırt edici özelliğidir. Bahar ayları boyunca topladıkları polen ve nektarlarla bal üretmektedirler.

Arıların dili en fazla araştırılmış olanıdır. Bunun için kovanın bir tarafı camla kapatılır ve karanlık bir ortamda içi gözlenir. Aydınlık ortamda arılar bu camı mumla kapatacaktır. Kovanın civarındaki bir bal kasesini ya da şekerli suyu tesadüfen bulan işçi arı (eğer toraksını bir boya ile işaretlersek) kovana dönerek arkadaşlarına bu besinin yerini bir çeşit dansla bildirir ve gerekirse kokusunu da verir. Bir kılavuz olmaksızın uçarlar.

bal-arilari
bal-arilari

Koku Bildirme: Kovanın çok yakınındaki besinler, işçi arının üzerine sürülmüş artıklarla diğer arkadaşlarına koklatılır. Fakat hayvan uzaktan gelmişse, bu koku, uçarak ortadan kalkar. Bu durumda, işçi arı, uzaktan getirdiği nektarın bir kısmını midesinden kusarak kovan arkadaşlarına koklatır. Doğal olarak bu koku antenlerle alınır. Her bitkinin kendine özgü kokusu olduğundan, hayvanların, kokuları birbirinden ayırma yetenekleri son derece gelişmiştir. Örneğin bir bahçedeki 700 tür bitki içerisinde kokusu verilen bitkiyi hemen bulabilirler.

Bal arılarının insan sağlığı ya da yaşam alanları açısından herhangi bir zararı bulunmadığı için ilaçlanmaması gereken arı türlerinden biridir. Bal üretimindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bal arısından kaynaklı yaşanılmakta olan problemlerde, arılar üzerinde herhangi bir ilaçlama işlemi gerçekleştirilmemeli, aksine, bal kovanları mekandan uzaklaştırılarak arıların da ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, birçok alanda yaşanabilecek birçok olumsuz sonuçların oluşması an meselesidir.

Bal arıları, bal üretiminde etili rol oynayan, insanlara ya da diğer canlı türlerine karşı herhangi olumsuz bir etkisi bulunmayan canlılardır.  Aksine bitkilerin döllenmesinde, ekosistemin düzenli işleyişinde etkili rol oynamakta ve insanlar için bal üretimini sağlamaktadır. Bu nedenle bal arıları korunması gereken, herhangi olumsuz bir etki altında bırakılmaması gereken canlı türleridir. Bal arıları zararlı olmayan, insanlara yararı bulunan bir arı türüdür.

Devamını Oku
titiz-bocek-ilaclamaGenel

T Böcek İlaçlama

Tez Böcek İlaçlama şirketimiz 17 yılı aşkın süredir, insanlar için bir sorun haline gelen, böcek ve kemirgenleri yok etmek için günün her saati İstanbul, İzmit ve İzmir’in tüm semtlerinde en ekonomik fiyatlarla kaliteli böcek ilaçlama uygulaması yapmaktadır. Kullandığı ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasına özen gösteren Tez Böcek İlaçlama şirketimiz, vatandaşın sağlığını koruma altına almayı hedefleyen, profesyonel bir böcek ilaçlama şirketidir.

Böcek İlaçlama Yöntemleri

Böcek ilaçlamaları, problem oluşturan böceğin türü tespit edilerek en uygun ilaçlama yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Böcek ilaçlama yöntemleri, böceklerin türü ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle yumurtlama sistemi ile üremekte olan böcek türlerinin düzenli aralıklarla tekrar ilaçlanması gerekmektedir. Bu şekilde belirli bir olgunlaşma sürecinden geçmekte olan böcek yumurtaları, erişkinliğe ulaştıkları anda uygulanan ilaçlama yöntemleri ile imha edilmektedir.

Sıvı ilaçlama yöntemleri hemen hemen her türden böceğin imhasında kullanılmakta olan etkili bir böcek ilaçlama yöntemidir. Kokulu ve kokusuz ilaçlama olarak ikiye ayrılmakta olan bu yöntemler, buharlama ve püskürtme olarak iki farklı teknikle uygulamaya alınmaktadır. Bu teknikler sayesinde ilacın etkisi çok daha hızlı ve kuvvetli bir şekilde yayılmakta ve ortamdaki böcek problemini ortadan kaldırmaktadır.

Sıvı ilaçlama işlemleri dışında uygulanmakta olan bir diğer ilaçlama yöntemi de jel ilaçlama yöntemidir. Jel ilaçlama yöntemleri sıvı ilaçlama yöntemlerinden daha farklı olarak, genellikle hamam böceği ve türevlerinden kaynaklanan problemler için uygulamaya alınmaktadır. Doğal ve kokusuz olmaları nedeniyle insan sağlığı üzerinde herhangi olumsuz bir etki oluşturmuyor oluşu, bu ilaçlama yöntemlerini daha da güvenilir kılmaktadır. Hamam böceklerinin geçiş bölgelerine noktalama şeklinde uygulanarak sonuca ulaşılan jel ilaçlama yöntemleri, kısa sürede böcek problemlerini ortadan kaldırmakta olan etkili ilaçlama yöntemlerinden biridir.

Tez böcek ilaçlama firmasının ilaçlama yaptığı haşere ve kemirgen türleri;

Hamam böceği, karafatma, tespih böceği, kene, bit, pire, çıyan, arı, sinek, sivrisinek, karınca, akrep, akar, yılan, fare, lağım faresi, çatı faresi, ev faresi ve daha birçok çeşit sıralanabilir.

Tez Böcek İlaçlama Fiyatları

Böcek ilaçlama şirketi olarak, müşterilerimizin istediği günlerde ve saatlerde ilaçlama hizmetlerini garantili ve güvenilir şekilde uygulayan Tez ilaçlama şirketimiz ekonomik fiyatlarla ucuza ilaçlama hizmeti sağlamaktadır. Tez Böcek İlaçlama Fiyatları, ilaçlama yapılan metrekaresine ve tekrarlanan ilaçlama sayısına göre belirlenmektedir. Sunmuş oldukları profesyonel ilaçlama hizmetleri karşılığında oldukça uygun fiyatlar talep etmekte olan Tez Böcek İlaçlama şirketimiz, 7/24 ilaçlama hizmeti vermekte olan önemli bir böcek ilaçlama şirketidir.

Devamını Oku