Böcekler eklembacaklılar (Arthropada) şubesinin en kalabalık sınıfını oluşturur. Bir milyondan fazla olan bu tür dünya üstündeki en kalabalık familyalardan birini oluşturmaktadır. Ve her geçen yıl daha da farklı binlerce tür eklenmektedir. Dünya üzerindeki toplam tür sayısının günümüzde 2.000.000 olduğu kabul edilmiştir. Bu kadar çok çeşitli türlerinin olduğu böcekler belli zaman dilimleri içinde insanların yaşadıkları mekânları, şehirleri ve hatta ülkeleri istila etmişlerdir. Tarihte bunun pek çok örneği mevcuttur.

 Özellikle yaz mevsimde böceklerle ilgili sıkıntılar daha fazla yaşanmaktadır. En aktif dönemleri havaların ısınmasıyla ortaya çıkar. Böcek ilaçlamanın pek çok değişik yöntemi bulunmaktadır. Pis ve harabe yerlerde gezen böcekler taşıdıkları parazit ya da virüslerden dolayı pek çok hastalığı insanlara bulaştırabilme yetisine sahiptirler. Bu konular gözönünde bulundurularak, böceklerle mücadele konusu son derece önemsenmelidir. Şimdi kısaca ilaçlama yöntemlerinden bahsetmek gerekirse.

Püskürtme ve jel ilaçlama yöntemi olarak, profesyonel ilaçlama şirketleri tarafından çevre sağlığı gözetilerek son derece hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır. Kullanılan ilaçların ziraat ve kimya mühendisleri tarafın dan üretilmiş olup sağlık bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. Aksi istikamette kullanılan ilaçların hem kişi hem de toplum sağlığı açısından büyük sakıncaları olabilir.