Mitelerin Özellikleri

Boyları topluiğne başından ufak, renkleri ise cinsine göre koyu beyaz veya krem rengindedir.

Mitelerin Davranışları

Kuşları ve bazı hayvanları istila eden birçok türde akar bulunmaktadır. Ancak sayıca fazla olan birçok türünün parazit özelliği olmayıp, ağaçlarda, bitkilerde veya toprakta yaşarlar. Tanımlanmaları çok zor olup, türüne göre istila kaynağını belirlemede gereklidir.

Tavuk çiftliklerinde, ambarlarda sorun yaratabilir veya kuşlarla ilgilenen kişileri ısırabilirler. Yaşam alanlarına girişleri, istila ettikleri güvercin, serçe gibi kuşlarla birlikte olur.

Miteler Nerede Yaşar

Miteler kuşların üzerinde ya da kuşların yuvalarında görülen canlılardır. Evcil kuşların bulunduğu iç alanlarda ise, başka canlılar üzerinde de yuvalanabilirler.

Mite İlaçlama

Yaşam alanlarında akarlara rastlandığında, bu canlıların yuvalarının tespiti için ilaçlama şirketlerinden yardım almak doğru olacaktır.

Kuş akarı olduğunda tüm kuş ve yuvaların elimine edilmesi ve uygulama yapılması şarttır. Bunun yanı sıra, duvarlardaki boşluklara da uygulama yapılması gerekebilir.