• Doğu hamamböceği Erkek dişiden küçük olur. Dişilerde kanat küçük pul şeklindedir. Doğu hamamböceği Erkeğin kanadı daha iyi gelişmiştir.
  • Renkleri siyaha yakın esmerdir. Dişileri yumurtalarını kapsül içerisinde açılıncaya kadar birlikte taşır.
  • Periplaneta americana: Daha büyüktür. Erkek ve dişide kanat iyi gelişmiştir. Renkleri kırmızımtrak kahverengidir.  Blatella germanica; Boyları küçük, saman rengindedirler.