Dünyanın en büyük çekirgesi, ortalama 13 cm boyutundadır. Bu çekirgeler bulundukları bölgelerde büyük zararlara yol açmıştır. Avustralya’da 300.000 ton buğdayı 2 günde yok eden çöl çekirgeleri  ülkeler için büyük ekonomik zararlara sebep olmuştur.