Göğüs: Birbirine göre pek az hareket edebilen 3 segmentten meydana gelmiştir. Genişliği hemen her zaman uzunluğundan fazladır; kenarları saydamdır; paranotası yoktur. Birinci göğüs segmenti en küçüktür; fakat üstten bakıldığında protoraksın notumu ok fazla büyüdüğünden, boyun plakası, göğsün en büyük kısmı olarak görülür. Pronotum, dIsk şeklinde genişlemiş, düz ya da hafifçe bombeli, yanlarda erbest kenarlı, ön tarafı dışbükey, başın tümünü veya büyük bir kısmını üstten kapatır.

Mezo- ve metatoraksın büyüklüğü, kanatsız formlarda ya da kanatları körelmiş olanlarda (özellikle dişilerde) hemen hemen aynıdır. Kanatlı f0rmlarda, orta göğüsten genellikle daha büyüktür.


Hamam böceği Kanatlar : Birçoğu oldukça iyi gelişmiş kanatlara sahiptir. Bazılarında kısalmış,pul şeklinde kalmış ya da tamamen kaybolmuştur;özellikle birçok  türün dişisinde.
Ön kanat (elytra) deri şeklinde, kitinleşmiş; damarlanrı oldukça belirgin;iyi  gelişmiş formlarda abdomeflifl üzerine uzanır. Sağ ön kanat,sol ol ön kanatın altına girer. Zarımsı alt kanat katlanmış durumda bulunur. Ön kanadın costa ön kenarda uzanır; analis genellikle iyi gelişmiş,yay şeklinde. Alae, ön kanatlara uygun olarak iyi gelişmiş ya da nalis ana sahaya sahip, çok defa katlanmalar taşır. Çok iyi gelişmiş kanatlara sahip olanlarda dahi uçma çok az görülür. Ya belirli  aralıklarda sıçranırken ya da bir yerden düşürken paraşüt gibi kullanılır. Ön kanat arka kanada bağımlı olmadan hareket ettirilir. Polphaga gibi bazı cinslerin yalnız erkeklerinde kanat vardır. Erkekler, dişileri arar;çoğunluk geceleri ışığa gelir. Alt kanat katlanmış yelpaze gibi üst kanadı altına gizler;kanatların damarlanması sistematikte önemlidir.