kirkayak

Yaklaşık 2,5 cm ile 4 cm arasında bir boya sahip olan ve her iki tarafında çift olmak üzere 40 tane ayağa sahip bir böcek türüdür. Genellikle açık ve nemli ortamları sevmekte olan kırkayaklar, yağmur yağması gibi durumlarda kapalı alanlara geçiş yapabilmektedirler. Bu nedenle yaşam alanlarımızda kırkayak problemleri ile karşılaşmamız olasıdır. Kırıkayaklar, mobilya altlarına, bodrum ve garaj alanlarına, döşeme altlarına yerleşmekte olan kırkayakların oluşturduğu problemleri ortadan kaldırabilmek için kırkayak ilaçlama hizmetlerinden faydalanılması gerekmektedir. Kişisel yöntemlerimiz bu gibi canlıların yaşam alanlarımızdan uzaklaştırılması için yeterli gelmeyecektir. Tez İlaçlama olarak, evlerinizde ya da iş yerlerinizde meydana gelebilecek kırkayak problemlerini, etkili ilaçlama yöntemlerimiz ile ortadan kaldırmaktayız. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Kocaeli’nin tüm ilçe ve semtlerinde sağlamakta olduğumuz kırkayak ilaçlama hizmetlerimizden 7/24 faydalanabilirsiniz.

 

Kırkayak ve Çıyan Arasındaki Farklar

 

 • Yapısal olarak birbirinden farklı olan kırkayak ve çıyan, birbiriyle karıştırılmakta olan canlı türlerindendir. Her boğumunda çift ayak barındırmakta olan kırkayak, bu özelliği ile çıyandan ayrılmaktadır.
 • İkisi de zehirli olmakla birlikte çıyan kırkayağa göre çok daha fazla zehir barındırmaktadır. Çıyanlar av sırasında yiyeceği canlıyı zehirli ayaklarıyla kavramakta ve bu şekilde öldürmektedir. Kırkayakta ise böyle bir özellik bulunmamaktadır.
 • İkisi de nemli alanlarda yaşamayı sevmektedirler. Yeşillik alanlarda ve toprakta yaşamaktadırlar. Fakat çıyanlar bitkiler açısından kırkayaklar kadar tehlike arz etmemektedirler.
 • Kırkayaklar yavaş hareket ederken, çıyanlar bunun tam tersi olarak oldukça hızlıdırlar.
 • Çıyanların ısırma özellikleri bulunurken, kırkayakların böyle bir özellikleri bulunmamaktadır.
 • Kırkayaklar otçul ve ot kökleri ile beslenebiliyorken, çıyanlar daha çok etçil ve diğer canlı türlerini yiyerek beslenmektedir.

 

Kırkayakların Özellikleri

 

 • 2 ile 20 cm arasında bir boya sahiptirler. Her bir boğumda çift ayak olmak üzere, boydan boya toplamda 40 adet ayakları bulunmaktadır.
 • Genellikle bitki köklerinde ve topraklı alanlarda yaşamayı tercih etmektedirler. Nemli ortamları sevmektedirler.
 • Besin arayışı için genellikle akşamları aktif olmaktadırlar.
 • Daha çok açık alanlarda ve toprağa yakın alanlarda yaşamayı tercih etseler de yağmur gibi doğal afetlerin yaşanması durumunda kapalı alanlara geçmektedirler. İnsanların yaşam alanlarında sıklıkla görülebilmektedirler.
 • Tarla ve bahçe gibi alanlarda ekinlere ve bitkilere zarar vererek yaşamaktadırlar. Bu nedenle büyük bir tehlike durumu oluşturmaktadırlar.
 • Herhangi bir zehirleme durumları olmasa da etrafa yaymış oldukları bakteri ve mikroplarla insan sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturabilmektedir.
 • Yumurtlama sistemi ile üremektedirler ve yumurtalarını genellikle toprak içlerinde muhafaza etmektedirler.
 • Yumurtaları yaklaşık 1 yılda gelişmekte olan kırkayakların, yaşam alanlarımızda ya da bahçelerimizde oluşturacağı zararlar göz önünde bulundurularak, çok fazla zaman kaybetmeden ilaçlama firmaları ile iletişime geçilerek uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Kırkayak İle Mücadele

Kırkayak, omurgasızlar grubundan olan bir böcektir. Kırkayakların boyları türlerine göre değişmektedir. Ortalama 3-10 cm arasındadır. Kırkayakların vücutları bölmelerden oluşur ve her vücut bölmesinde 4 ayakları vardır. Ayaklarının toplamı yaklaşık 200’dür. Kırkayakların rengi genelde siyah ve kahverengidir. Kırkayaklar beslenmelerinde bitkilerin taze filizlerini, yapraklarını ve çimenleri kemirip yerler. Bunun yanında ağaç ve bitkilerin çürümüş kısımlarını ve ölü hayvan leşlerini yiyen kırkayak türleri de vardır.
Çıyanla benzetilen kırkayak, çıyanlara göre daha masumdur. Kırkayağın çok türü bulunmaktadır. Rutubetli ve nemli alanlarda yaşamayı severler. Uygun bir yer bulduklarında hemen çoğalırlar. Yaşam süreleri çok uzun değildir. Kırkayakların, zehirli türleri de vardır. Sıcak mevsimlerde çok sık görülen kırkayaklar, kışın neredeyse hiç görünmezler. Kırkayak ile bireysel olarak mücadele edemeyiz. Bu sebeple kırkayak sorununda işinde uzman bir ilaçlama firmasını arayıp yardım almalıyız.

Kırkayak İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Kırkayak nerede yaşar?

Kırkayaklar, genellikle nemli ve sıcak ortamları sevmektedirler. Toprağa yakın olmaktan hoşlandıkları için bahçe içlerinde, bitkilerin arasında yaşamaktadırlar. Taş altlarına, toprak oyuklarına yerleşmektedirler.

Kırkayak nasıl çoğalır?

Yumurtlama yöntemi ile üremekte olan kırkayaklar, yumurtalarını genellikle toprak içlerine saklamaktadırlar. Bir kırkayak yumurtası 1 yıl bir sürede gelişmekte ve erişkinliğe ulaşmaktadır.

Kırkayak ısırır mı?

Aynı canlı grubunda yer aldığı çıyanla çok fazla karıştırılmakta olan kırkayaklar, çıyanlara nazaran ısırma özelliği bulunmayan böceklerdir. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman yuvarlanarak spiral bir pozisyona geçerler ve etrafa kötü bir koku yaymaya başlarlar.

Kırkayak zehirli olur mu?

Çıyanla olan benzerlikleri nedeniyle her ne kadar kırkayakların zehirli oldukları düşünülse de aslında zehirsizlerdir. Karşılarındaki canlıyı ısırmak ya da zehirlemek gibi bir özellikleri bulunmamaktadır.

Kırkayak insana zarar verir mi?

Kırkayaklar, yaşadıkları ortamlar ve gezindikleri alanlardan oldukça fazla sayıda çeşitli bakteri ve mikrobu da birlikte taşımakta ve etrafa yaymaktadır. Bu bakteri ve mikroplar insan sağlığı üzerinde ciddi boyutlarda olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Ayrıca birçok alerjik reaksiyonun ve cilt problemlerinin oluşmasına da zemin hazırlamaktadırlar. İnsan üzerinde oluşturacağı bu zararlar nedeniyle böcek ilaçlama firmalarının sağlayacak olduğu ilaçlama hizmetlerinden yararlanarak kırkayak problemlerini ortadan kaldırmalısınız. Tez İlaçlama olarak, sağlamış olduğumuz kırkayak ilaçlama hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz, dilediğiniz gün ve saat iletişime geçebilirsiniz.