Çekirgeler boyları 2 ila 20 cm arasında değişen ve daha çok sıcak bölgelerde yaşayıp tarlalarda, sulak arazilerde yaşarlar. Altı ayakları olup ön ayakları kısa arka ayakları uzundur. Ve sıçrama hareketini de arka ayaklarının uzun olması sayesinde yaparlar. Başlarında iki antenleri mevcut olup bunlarla koku alabilirler ve dokungaç olarak kullanabilirler. Yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtalarını toprak altına girecek şekilde bırakırlar ve üzerilerine de yumurtalarını desteklemek için bir sertleştirici sıvı dökerler. Göçleri sırasında tarlalara ve ekinlere oldukça zarar verirler. Ortalama 120 gün yaşarlar. Çekirgelerin erkek olanları ses çıkarır ve bunu da kanatlarını bacaklarına sürterek yaparlar. Otçul ve etçildirler. Sürüler halinde göç ederlerken geçtikleri tarlalara veya ekinlere anında kuraklaştırırcasına zarar verirler. Tarım yapan insanların en çok şikayet ettiği böcek türlerindendir. Ülkemizde daha çok Trakya Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülürler. Çekirge istilaları trilyonlarca çekirgenin birlikte hareket etmesiyle olur. Ve Amerika’da geçmiş yıllarda yaşanmış çekirge istilasındaki çekirgelerin çokluğundan dolayı günlerce havanın karanlık olduğu kayıtları vardır. 

Ekin yetiştiren insanların en çok çekindikleri bu çekirge istilalarının önüne geçmek için Titiz İlaçlama firmasından 7/24 destek isteyebilirsiniz. Alanınızın durumuna ve özelliğine göre size en kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vereceğiz.