Böceklere esas rengi veren kısım deridir. Fakat eğer deri yeterince saydamsa  hemolenf, bağırsak içeriği, yağ dokusu da bu renklerin oluşumunu değişik oranlarda  etkileyebilir. Rengin oluşumuna göre böceklerin renkleri çeşitli gruplara ayrılır.
A) Pigment Renkleri: Bulundurdukları renk maddelerinden (pigmentlerden) dolayı bazı ışınları emer, bazı ışınları yansıtırlar. Yansıtılan ışınlar böceğin rengi olarak görülür. Bu renk maddelerinin birikimi, zamana, yere ve kısmen çevre koşullarına göre değişebilir. Bazı türlerde, erginleşme olurken bu maddelerin değişik tepkisi ya da kombinasyonu ile bireylerin çevre renklerine kendini uydurma olasılığı da vardır. Çevrenin rengine uyum “Homokromi” olarak bilinir.